image
ประโยชน์ของกรดไนตริก
1. ด้านอุตสาหกรรม นิยมนำมาเป็นส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดชนิดต่างๆ ใช้เป็นสารเร่งปฏิริยา ใช้เป็นตัวทำละลายโลหะโดย
เฉพาะเหมืองทองคำ
2. ด้านการเกษตร ใช้สำหรับการฆ่าเชื้อ และป้องกันเชื้อราในผลผลิตทางการเกษตร
3. ด้านครัวเรือน ใช้สำหรับการฆ่าเชื้อ และล้างทำความสะอาดผักผลไม่ในครัวเรือน
4. ห้องปฏิบัติการ ใช้สำหรับปรับความเป็นกรดของสารละลายตัวอย่าง ใช้สำหรับปรับความเป็นกรดของน้ำตัวอย่าง เพื่อช่วยป้องกันการเติบโต
ของจุลินทรีย์ แพลงก์ตอนพืชป้องกันการสังคราห์แสง และป้องกันการตกตกอนของโลหะ ละลายโลหะไม่ให้จับจับภาชนะเก็บตัวอย่าง
โดยเฉพาะการเก็บตัวอย่างน้ำสำหรับการวิเคราะห์ค่า TKN TP COD และโลหะหนัก
การใช้สารละลายกรดไนตริกในครัวเรือน และภาคการเกษตรจะในความเข้มข้นเพียงเล็กน้อย ด้วยการละลายในน้ำสะอาดสำหรับจุ่มล้าง
ผลิตภัณฑ์ทางกรเกษตรพื่อฆ่เชื้อ และป้องกันเชื้อรา ซึ่งควรล้างออกด้วยน้ำสะอาดอีกครั้งหากนำมาปรุงอาหาร

ข้อควรระวังหรือข้อความเตือน
ㆍเก็บให้ห่างจากความร้อน / ประกายไฟ / เปลวไฟ พื้นผิวที่ร้อน ห้ามสุบบุหรี่
ㆍให้หลีกเลี่ยงการผสมสารลุกติดไฟ
ㆍถ้าหายใจเข้าไป ให้ย้ายผู้ป่วยไปยังที่ที่มีอากาศบริสุทธิ์ และให้พักผ่อนในลักษณะที่หายใจได้สะดวก
ㆍสวมถุงมือป้องกัน / ชุดป้องกัน / อุปกรณ์ป้องกันดวงตา / อุปกรณ์ป้องกันหน้า
ㆍถ้ากลืนกิน ให้ล้างปาก ห้ามทำให้อาเจียน
ㆍถ้าสัมผัสผิวหนัง (หรือเส้นผม) ถอนเสื้อผ้าที่ปนเปื้อนทั้งหมดออกทันที ล้างผิวหนังด้วยน้ำ
ㆍถ้าเข้าตา ให้ล้างตาด้วยน้ำเป็นเวลาหลายๆ นาที ถอดคอนแท็คเลนส์ ถ้าทำได้ และล้างตาต่อไป
ㆍการกำจัดสาร และบรรจุภัณฑ์ให้ทำตามกฎระเบียบข้อบังคับ ของท้องถิ่นนั้นๆ
ข้อปฏิบัติในการเก็บรักษา
ㆍปิดภาชนะให้สนิท เก็บไว้ในที่แห้ง และอากาศถ่ายเทได้สะดวก
ㆍเก็บให้ห่างไกลจากความร้อน และแสงแดด

กรดไนตริก (Nitric acid ) หรือเรียกได้อีกชื่อ คือ กรดดินประสิว กรดไนตริก บริสุทธ์ 100% (ปราศจากน้ำ) จะเป็น
ของเหลวที่มีความหนาแน่น 1,552 กิโลรัม/ลูกบาศก์มตร และจะเป็นของแข็งที่อุณหภูมิ -42*C ลูกบาศก์ โดยจะเป็นผลึกสีขาว กรดไนตริก
เป็นกรดที่มีพิษที่สามารถทำให้เกิดแผลไฟไหม้อย่างรุนแรง สารละลายที่มีกรดในตริกมากกว่า 86% เรียกว่า fuming nitric acid สามารถ
กัดกร่อนโลหะได้ ฉะนั้นสภาพที่ป็นกรด และมีฤทธิ์ในการฆ่าเชื้อได้เป็นอย่างดี จึงเป็นที่ยมนำมาใช้ประโยชน์ดีในทางอุตสาหกรรม โดย
เฉพาะผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด และการฆ่าเชื้อ รวมถึงการนำมาใช้ประโยชน์ในด้านการอื่นๆ อีกด้วย
คุณสมบัติเฉพาะ
ㆍมีสถานะเป็นของเหลวใส ไม่มีสี ไม่มีกลิ่น
สูตรโมเลกุล HNO3
จุดเยือกแข็ง -42 องศาเซลเซี่ยส
จุดหลอมเหลว 83 องศาเซลเซียส
ละลายน้ำ และแอลกอฮอล์ได้ดี
สารที่เข้ากันไม่ได้ เช่น สารประกอบเซลลูโลส ด่าง โลหะต่างๆ
ปรับสภาพน้ำที่เป็นด่าง
ใช้สำหรับการฆ่าเชื้อ และป้องกันเชื้อราในผลผลิต ทางการเกษตร

ทางบริษัทจัมโบขอนำเสนอกรดไนตริก ความเข้มข้นดังต่อไปนี้

  • Nitric acid 50%
  • Nitric acid 63%
  • Nitric acid 68%
  • Nitric acid 98%
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้